Освітня програма ЗДО


Проєкт плану роботи ЗДО


Орієнтовна мережа дистанційних занять


Базовий компонент дошкільної освіти

№з/п

Назва

Автор

Видавництво

Рік видання

1

Базовий компонент дошкільної освіти(нова редакція)

Науковий керівник
Піроженко Т.О.

Сайт МОН

2021

Програми (комплексні)

№з/п

Програма

Автор

Видавництво

Рік видання

1

Українське дошкілля
Програма розвитку дитини дошкільного віку

Білан О.І.,
Возна Л.М.,
Максименко О.Л. та ін..

Тернопіль
«Мандрівець»

2017

Програми (парціальні)

№з/п

Програма

Автор

Видавництво

Рік видання

1

Парціальна програма національно-патріотичного виховання
дітей дошкільного віку. «Україна – моя Батьківщина»

Каплуновська О.М.

Тернопіль «Мандрівець»

2016