Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 89 «Казковий світ» Запорізької міської ради

В ЗДО № 89 функціонує – 4 групи:
група раннього віку — 1
молодший дошкільний вік — 1
середній дошкільний вік — 1
старший дошкільний вік — 1
Загальна кількість дітей — 77
Станом на 01.05.2023 в ЗДО вільних місць немає
Додаткові платні послуги відсутні

Режим роботи закладу:

з 06.30 до 18.30

Мета адміністрації дошкільного закладу:

  • реалізація права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді та оздоровленні дітей;
  • створення умов для їх фізичного, розумового і духового розвитку.

Діяльність адміністрації закладу дошкільної освіти  
спрямована на:

  • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування їх особистості;
  • розвиток пізнавальних здібностей і нахилів;
  • виховання любові до України, шановливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв державної та рідної мови, національних цінностей інших націй і народів;
  • свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
  • формування особистості дитини, розвиток їх творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

Завдання на 2022-2023 навчальний рік

  1. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
  2. Розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень SТRЕАМ- освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.
  3. Продовжувати сприяти розширенню форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, відкриту групу в соціальній мережі Facebоok.