Правила дитячого харчування вліткуЗавантажити

Інформація для батьківської громадськості про стан організації харчування дітей у ДНЗ № 89

Керуючись законами України вiд 05.11.2020 №978-IX «Про внесення змiн до деяких законiв Украiни щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один iз батькiв яких загинув (пропав безвiсти), помер пiд час захисту незалежностi та cyвepeнiтeтy України», «Про дошкiльну ocвiтy», «Про статус вeтepaнів війни, гарантії їх соціального захисту), на виконання рiшення виконавчого кoмiтeтy Запорiзькоi мiської ради вiд 18.12.2020 №507 «Про внесення змін до рішення виконавчого кoмiтeтy Запорiзької мicькoї ради вiд 28.10.2020 №440 «Про затвердження перелiкiв категорiй дiтей, що зебезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освiти, та встановлення показникiв вapтocтi харчування дiтей у комунальних закладах освiти м.Запорiжжя у 2021 роцi» з метою приведення у вiдповiднiсть до чинного законодавства Украiни забезпечення безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкiльної освiти та у дошкiльних пiдроздiлах закладiв загальноi середньоi освiти м.Запорiжжя, керуючисъ «Положенням про департамент освiти i науки Запорiзької мicькoї ради», затвердженого рiшенням Запорiзькоi мicькoї ради вiд 30.09.2020 №33,

1. Вартість харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти у період 01.01.2021 — 31.05.2021 та 01.09.2021 — 31.12.2021 становить:

• 32грн.84коп.–ясла; • 50грн.18коп.-дитячий садок (додаток 1 до наказу ТВО Шевченківського району від 11.12.2020 № 194р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освітим. Запоріжжя у 2021 році»[зі змінами]).

2. Вартість харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти в оздоровчий період 01.06.2021 — 31.08.2021, виходячи з вартості харчування дитини на день, становить:

• 36грн.12коп.–ясла; • 55грн.20коп.–дитячий садок (додаток 2 до наказу ТВО Шевченківського району від 11.12.2020 № 194р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освітим.Запоріжжя у 2021 році»[зізмінами]).

3. Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти у період 01.01.2021-31.05.2021 та 01.09.2021-31.12.2021за харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день, а саме:

• яка відвідує ясла-19грн.70коп.; • яка відвідує дитячий садок-30грн.10коп. (додаток 3 до наказу ТВО Шевченківського району від 11.12.2020 № 194р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освітим.Запоріжжя у 2021 році»[зізмінами]).

4. Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти в оздоровчий період 01.06.2021-31.08.2021 за харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день, а саме:

• яка відвідує ясла-21грн.66коп.; • яка відвідує дитячийсадок- 33грн.10коп. (додаток 4 до наказу ТВО Шевченківського району від 11.12.2020 № 194р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освітим. Запоріжжя у 2021 році»[зізмінами]).

5. Перелік категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти Шевченківського району м. Запоріжжя у 2020 році (додаток 5 до наказу ТВО Шевченківського району від 11.12.2020 № 194р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м.Запоріжжя у 2021 році» [зі змінами]):

• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

• діти з інвалідністю;

• діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

• діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення про житкового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення відплати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

• діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

• дiти у санаторних закладах дошкiльноi освiти (групах) для дiтей з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу, у спецiалъних закладах дошкiльноi освiти (групах, у т.ч. iнклюзивних) для дітей з особливими освiтнiми потребами;

• діти осіб, визнаних учасниками бойових дiй вiдповiдно до пунктiв 19-21 частини першоicтаттi 6 Закону України «Про статус ветеранів вiйни, гарантії їх соцiального захисту», якi мають відповідні документи, що пiдтверджуютъ їх статус;

• дiти iз сiмей, якi мають трьох i бiльше дiтей;

• дiти з числа внутрiшньоперемiщених осiб чи дiти, якi мають статус дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй i збройних конфлiктiв;

• дітизчислаосіб, визначених у cтатті 10 Закону України«Про статус ветераніввiйни, гарантії ї»lдrrо»iд»iдокументи, щохсоцiальногозахисту».