Правила дитячого харчування вліткуЗавантажити

Інформація для батьківської громадськості про стан організації харчування дітей у ДНЗ № 89

Керуючись п.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою КМУ від 12.03.2003 №305, постановою КМУ від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженим наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 №242/329, Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 №298/227, Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом ман України від 21.11.2002 №667, на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.10.2020 №440 «Про затвердження переліків категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м.Запоріжжя у 2021 році» (зі змінами), на виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 04.12.2020 №344р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2021 році» (зі змінами), наказу ТВО Шевченківського району від 11.12.2020 № 194р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м.Запоріжжя у 2021 році» (зі змінами),

1. Показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти у період 01.01.2021 — 31.05.2021 та 01.09.2021 — 31.12.2021 становить:

• 32 грн. 84 коп. – ясла;
• 50 грн. 18 коп. — дитячий садок

2. Показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти в оздоровчий період 01.06.2021 — 31.08.2021, виходячи з вартості харчування дитини на день, становить:

• 36 грн. 12 коп. – ясла;
• 55 грн. 20 коп. – дитячий садок

3. Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти у період 01.01.2021-31.05.2021 та 01.09.2021-31.12.2021 за харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день, а саме:

• яка відвідує ясла — 19 грн. 70 коп.;
• яка відвідує дитячий садок — 30 грн. 10 коп.

4. Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти в оздоровчий період 01.06.2021-31.08.2021 за харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день, а саме:

• яка відвідує ясла — 21 грн. 66 коп.;
• яка відвідує дитячий садок — 33 грн. 10 коп.

5. Перелік категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти Шевченківського району м. Запоріжжя у 2021 році:

• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

• діти з інвалідністю;

• діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

• діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення про житкового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення відплати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

• діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

• дiти у санаторних закладах дошкiльноi освiти (групах) для дiтей з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу, у спецiалъних закладах дошкiльноi освiти (групах, у т.ч. iнклюзивних) для дітей з особливими освiтнiми потребами;

• діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», які мають відповідні документи, що підтверджують статус;

• дiти iз сiмей, якi мають трьох i бiльше дiтей;

• дiти з числа внутрiшньо перемiщених осiб чи дiти, якi мають статус дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй i збройних конфлiктiв;

• діти з числа осіб, визначених у cтатті 10 Закону України «Про статус ветеранів вiйни, гарантії їх соцiального захисту».